CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

Projectes

Anàlisi de Situació


Aconseguir una infraestructura de TI més econòmica, segura, eficient i en conseqüència arrenglerada amb el negoci no havia estat tan difícil i alhora important.

L'explosió de noves necessitats en cloud, mobilitat i l'augment exponencial de les dades esdevé en una enorme pressió sobre els departaments de TI de les organitzacions. Les noves expectatives i els rols dels equips d'infraestructures de TI fan imprescindible el coneixement profund de les solucions del mercat per poder adaptar-les a les necessitats canviants dels usuaris finals.

Visió Estratègica


El paper essencial que compleixen les tecnologies a l'empresa moderna, i amb conseqüència de pressupostos elevats i en gran part destinats a la infraestructura i operacions, fa imprescindible la planificació i el control rigorós d'aquests entorns.

El gran repte a què s'enfronta els departaments de TI a les organitzacions actuals és aconseguir sistemes elàstics i adaptables a les necessitats canviants del negoci amb el menor cost possible. De qualsevol manera, en els entorns actuals vius i canviants es necessita d'una planificació adequada per a implantar i gestionar amb eficàcia qualsevol nou repte tecnològic que es precisi. Ambit serà el soci indicat per complir amb aquestes necessitats tan exigents, gràcies a l'experiència dels nostres especialistes en les més modernes tecnologies.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2018 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta