CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

Consultoria IT

Processos ITIL

ITIL ® V3 està orientat al cicle de vida del servei de TI segons la perspectiva del negoci, i els processos ITIL defineixen cadascuna de les fases del servei dins del cicle de vida.

Aquestes fases s'engloben en els següents cinc processos del servei TI: Estratègia, disseny, transició, operació i millora contínua.

L'adopció d'aquests processos per part de les organitzacions és una tasca complexa que requereix de maduresa i millora contínua. No és un procés que tingui un final, sinó que consisteix en millorar la prestació dels serveis de TI amb un clar enfocament a les necessitats del negoci.

La consultoria en els processos ITIL consisteix a assessorar en l'adopció i implementació d'aquests processos en qualsevol de les fases de maduresa, habitualment acompanyat amb alguna eina que permeti la seva gestió de forma eficaç.

ITIL ® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries ".

Seguretat en el món TI

Seguridad en el mundo TI És l'àrea que s'enfoca en la protecció de la infraestructura TI i tot el relacionat amb aquesta (incloent la informació continguda). Per a això, hi ha una sèrie d'estàndards, protocols, mètodes, regles i eines  que  minimitzen els possibles riscos.

La seguretat informàtica comprèn tot programari, maquinari, bases de dades, metadades, arxius i tot el que l'organització valori (actiu) i signifiqui un risc si aquesta arriba a mans de terceres persones.


Impacte en negoci Consideracions a la xarxa Suport d'informació

El repte per dissenyar la seguretat en qualsevol empresa és assignar recursos necessaris, basant-se en l'impacte potencial per al negoci. Per determinar les solucions es necessita saber valorar la criticitat dels sistemes d'informació que poden ser potencialment afectats, i que volem protegir d'incidents en seguretat, com ara confidencialitat de la informació, Integritat (aplicacions i informació) i finalment la Disponibilitat del sistema

Els punts d'entrada i sortida d'informació a la xarxa, són generalment el correu, les pàgines web i l'entrada de fitxers des de discos, pen drives o d'ordinadors i dispositius mòbils aliens a l'organització. Per a totes aquestes casuístiques Ambit dissenyarà l'estratègia de protecció més adequada per al client segons els requisits presentats.

La informació constitueix l'actiu més important de les empreses, i pot ser afectada per molts factors com ara robatoris, incendis, falles de disc, virus o altres. Des del punt de vista de l'empresa, un dels problemes més importants que ha de resoldre és la protecció permanent de la seva informació crítica.

Infraestructures

Infraestructuras Totes les companyies que busquen incrementar la seva eficiència requereixen  processos de canvi constants sobre els seus sistemes d' informació. Actualment, una de les millors maneres per assolir aquests objectius sol ser començar per una migració, consolidació o moviment cap a infraestructures virtuals o cloud.

L'anàlisi inicial i la posterior planificació sobre les infraestructures actuals i futures, aconsegueixen l'alineació entre els processos de negoci de l'empresa i "la seva" tecnologia per a una millor adopció i consecució de l'èxit en els projectes.

La consultoria d'Ambit ajuda a les àrees de sistemes a dissenyar, construir i transformar en el menor temps possible els seus centres de dades en infraestructures permanentment disponibles  per al negoci.

Continuïtat del negoci

En resposta a les necessitats del seu negoci, els serveis de consultoria ajuden a crear una infraestructura resistent a imprevistos utilitzant el concepte "Sempre Disponible". Algunes organitzacions no poden operar en  el dia a dia sense els sistemes informàtics, convertint-los en imprescindibles. Aquesta pressió en les infraestructures, fa més necessari que mai disposar de la millor tecnologia, amb tots els elements necessaris per a poder superar qualsevol tipus d'imprevist.

Utilitzant les tecnologies disponibles al mercat, Ambit dissenya la solució maquinari i programari més adequada segons els requisits exposats pels departaments TI de les organitzacions


Sistemes en alta disponibilitat Plans de recuperació davant desastres

L'objectiu dels sistemes en alta disponibilitat és minimitzar o eliminar les pèrdues de dades i transaccions, reduint el temps d'inactivitat al mínim possible dins d'un CPD. Això només s'aconsegueix amb un disseny i un pla d'implantació adaptat a l'entorn empresarial únic de cada client, segons els requisits i necessitats detallades en cada cas.

Un pla de recuperació davant catastrofes és un procés de recuperació que cobreix els aspectes vinculats a dades, maquinari i programari crític, perquè el negoci pugui començar de nou les seves operacions en cas d'una incidència catastròfica que suposi la destrucció del seu centre de dades.

Paradoxalment, afegint més components al sistema global això pot soscavar esforços per aconseguir aquesta fita. Això és degut a que sistemes complexos tenen inherentment més punts de fallades potencials i són més difícils d'implementar correctament. En Ambit coneixent perfectament les tecnologies del mercat i les necessitats del client adequarem la millor solució per a aquest fi.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2018 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta