CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

ITSM

Metodologia ITSM

Seguridad en el mundo TI ITSM (Information Technology Service Management) és una estratègia de classe mundial per a Administrar les TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicacions) com un negoci dins del negoci. Metodologia ITSM és una metodologia enfocada al client i orientada al servei.

ITSM busca alinear les funcions de sistemes amb els objectius del negoci.

Per implementar ITSM, el suggeriment és posar en pràctica les millors pràctiques mundials provades en el lliurament de serveis de TIC. Aquestes millors pràctiques de ITSM estan documentades en la metodologia d'ITIL ® (Information Technology Infrastructure Library). De manera que la implementació d'una estratègia de ITSM s'aconsegueix amb la posada en pràctica de les millors pràctiques recomanades per ITIL.

ITIL va ser desenvolupada durant els anys 80 's, és el conjunt de facto de les millors pràctiques mundials de ITSM i un estàndard per a l'Administració dels Serveis de les TIC.

Des de la visió de ITSM, ITIL proporciona una guia, amb un conjunt exhaustiu, consistent i coherent de les millors pràctiques de ITSM per al disseny i implementació de les pràctiques d'Administració de Serveis de TI (ITSM)

En Ambit Projectes Informàtics, SA som especialistes en la consultoria per a la implantació de solucions de ITSM del fabricant ManageEngine.

Com començar?

Amb una consciència clara de control de costos, podem iniciar amb una consultoria executiva d'ITIL i els seus abastos a nivell directiu a l'empresa.

Per què consultoria en ITIL?

Infraestructuras ITIL pot aplicar en qualsevol organització i està basat en els principis bàsics de qualitat de servei, recomanant les millors pràctiques en àrees de tecnologia per al lliurament de serveis controlant els processos.

No obstant això,  proposem la consultoria en ITIL ja que és important entendre que els processos ITIL no són una cosa que s'aconsegueixi de la nit al dia i que ITIL tampoc no convertirà  una infraestructura deficient des del punt de vista del negoci, en una infraestructura excel·lent de forma immediata. El camí a seguir s'ha d'enfocar a satisfer les visions i expectatives dels diferents nivells de l'organització (estratègic, tàctic i operatiu) i aquí és on Ambit juga un paper determinant.

Al capdavall el que es busca és millorar el lliurament de serveis de TI optimitzant la tecnologia amb recursos raonables i control de costos i això requereix d'un esforç que moltes vegades s'accelera i catalitza amb una consultoria en ITIL proporcionada per consultors externs especialistes en ITIL, que a més d'haver viscut moltes implementacions i haver vist camins correctes i incorrectes d'implementació, tenen elevats coneixements en el marc ITIL.

ITIL ® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries ".

Prova de Concepte

Prova de Concepte
Una prova de concepte o PoC (per les seves sigles en anglès) és una implementació resumida d'un o diversos escenaris, realitzada amb el propòsit de verificar que el concepte o idea és susceptible de ser explotada d'una manera útil.

L'ús de les PoC resulta molt útil quan es busca disminuir el risc potencial associat a alguna dificultat tècnica o funcional. En aquests casos, una PoC permet aclarir els dubtes que puguin derivar de l'ús d'una tecnologia en concret.
Amb les conclusions obtingudes de l'execució de la PoC i els resultats de l'estudi econòmic, el client disposarà de la informació suficient per verificar que el concepte és vàlid i que les eines utilitzades satisfan els requisits funcionals i econòmics

Monitorització

És una pràctica habitual intentar solucionar els problemes o satisfer noves necessitats amb més tecnologia i més recursos en lloc d'amb una millora en la gestió de la tecnologia i recursos existents.

Per evitar caure en aquest error, cal disposar d'informació i de capacitat d'anàlisi sobre si estem fent un ús correcte dels recursos de TI.

Les eines de monitorització, proporcionen mecanismes per recopilar i analitzar la informació i és la manera de permetre'ns millorar en la gestió d'aquests recursos.

Una altra característica important és la capacitat de resoldre incidències de manera preventiva gràcies a l'automatisme de tasques que aquestes eines incorporen.

Service Managment

Per a un correcte funcionament dels departaments de TI, és necessari alinear unes eines que facilitin la Gestió dels Processos d'Operació del Servei i de la Gestió del Canvi.

Ambit  disposa d'Experiència en la Implementació de Solucions de Servei de Gestió en departaments de TI de petites Empreses, així com de multinacionals.

Assessorem i oferim suport en l'adaptació dels processos i la parametrització de la solució, amb l'objectiu d'alinear de forma ràpida i àgil el control automatitzat i centralitzat de tots els “tickets” d'incidències, sol·licituds, canvis i problemes. Amb Funcionalitats de Gestió d'actius i gestió de la configuració (CMDB), projectes i compres, la Solució de Service Management s’adapta a les diferents necessitats i objectius dels departaments de TI.

Gestió de seguretat

La Gestió de la Seguretat d'una organització es un  tasca infinitament complexa, no només des d' un punt de vista purament tècnic sinó també des d' un punt de vista organitzatiu.

Avui dia, qualsevol companyia que treballi amb qualsevol tipus d'entorn informàtic, des petites empreses fins a les mes grans d’àmbit internacional, esta o hauria d’estar preocupada per la seva seguretat. El nombre d'amenaces als entorns informàtics i de comunicacions creix exponencialment  any rere any, assolint cotes inimaginables tot just fa una dècada.

Les solucions de seguretat, consisteixen en el conjunt d'aplicacions per a  la protecció de dades, protecció dels llocs de treball i servidors, seguretat mòbil, a la Xarxa i SIEM.

Disposar de la Informació rellevant dels esdeveniments que succeeixen en la infraestructura de TI és una tasca complexa, que requereix d'eines que permetin gestionar l’ enorme volum d'Informació.

Les eines de SIEM permeten automatitzar el procés de recopilació, recerca, informes d'auditoria (PCI, SOX, HIPAA) i anàlisi de la informació amb l'objectiu que els professionals de seguretat entenguin i puguin actuar amb rapidesa enfront del risc encarregant-se de les amenaces vertaderes.

En Ambit Treballem amb els principals Fabricants, el que ens permet adaptar la solució a les necessitats reals de cada empresa.

Gestió d'identitat

Oferir una gestió eficaç d'accessos als usuaris interns i externs és una tasca realment complexa, la proliferació d'aplicacions i serveis de molt divers índole provoca als departament de TI una sobrecàrrega a l'administració de tots aquests serveis.

Les solucions de control d'accessos i identitats permeten a les organitzacions oferir un accés d'usuari autoritzat als sistemes, aplicacions i dades, de forma centralitzada i segura. Protegir aquests actius dels accessos no autoritzats, redueix els costos administratius, millora l'experiència dels usuaris, dóna suport a la conformitat, i augmenta la confiança en la identitat de les persones.

És fonamental poder gestionar les identitats i els drets dels usuaris per accedir als recursos al llarg del cicle de vida per tal de gestionar les identitats i els accessos de forma eficaç, tant en el món físic com en el lògic.

Gestió de dispositius

La gestió dels dispositius mòbils que s'utilitzen dins de les organitzacions és una necessitat real de l'empresa actual. Aquests dispositius poden ser proporcionats per la pròpia organització o ser dispositius pertanyents als empleats.

Les eines per a la gestió de dispositius permeten fer el seguiment i la seva configuració, gestionar les aplicacions instal·lades, els perfils de seguretat, i crear informes d'auditoria.

Gestió infraestructures

Des del principi de la informàtica, les infraestructures TI d'una empresa es basen en simplement donar un servei de suport per a un maquinari o programari, però, a mesura que la informàtica ha evolucionat, augmentant la seva presència en l'organització i aportant valor en tots els processos de negoci s'han convertit en un complex entramat vital per a una organització.

A mesura que totes aquestes solucions creixen i s'interrelacionen entre si, la gestió de totes elles esdevé un tasca realment complexa. La nostra visió global de les infraestructures de TI, ens permet proporcionar solucions d'última generació capacitant a les organitzacions a simplificar l'administració de les complexes solucions d'infraestructures disponibles.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2018 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta