CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

Solucions

Solucions

Seguridad en el mundo TI En Ambit ens agrada la tecnologia, oferir solucions als nostres clients i ajudar-los a simplificar el seu treball facilitant la gestió del seu negoci. Actualment vivim amb un enigma: d'una banda, les empreses estan lluitant amb recursos limitats i necessitem fer més amb menys en el futur més pròxim, d'altra banda, veiem exemples constants de com els entorns de TI poden funcionar millor adoptant les solucions disponibles al mercat.

Per fer això realitat, hem d’expandir la nostra visió del "retorn d'inversió". Aprenent dels principals fabricants amb visió de futur creem solucions perquè els sistemes siguin més elàstics, funcionals i operacionals per adaptar-se a les necessitats.

El valor addicional s'aconsegueix gràcies a un personal altament qualificat que aporta l' experiència i el compromís  en tot tipus de solucions tecnològiques necessaris  en la seva organització per aconseguir la consecució dels projectes

Virtualització

Consisteix en la creació a través del programari d'un recurs tecnològic, habitualment una plataforma de maquinari, encara que també  es pot virtualizar un sistema operatiu d’emmagatzematge o elements de xarxa.

Aquesta abstracció dels recursos de computació permet un ús més eficient dels recursos subjacents de manera que, amb els mateixos recursos es pugui disposar d'una major capacitat de servei i de gestió.

L'evolució de la virtualització i bàsicament de la virtualització de la plataforma, permet la simulació de màquines virtuals que simulen un entorn computacional que generalment és un sistema operatiu complet que es comporta com si estigués instal·lat en una plataforma de maquinari autònoma.

Les solucions de virtualització permeten disminuir costos per mitjà d'un índex d'ús més alt dels centres de dades, la consolidació de recursos, la reducció en els costos d'energia i espai físic, un menor cost operacional, solucions de recuperació davant desastres i de continuïtat del negoci més eficaços.

A més de la disminució de costos, la virtualització ofereix avantatges considerables respecte a la computació tradicional. Entre altres avantatges, podem nomenar un major aprofitament en els recursos de maquinari, la ràpida provisió de nous servidors, la millora en les funcionalitats de gestió: l'assignació dinàmica de recursos a diferents agrupacions de servidors, la possibilitat de clonació i còpia de sistemes , reducció en els temps de parada, etc ...

En Ambit tenim una àmplia experiència en projectes sobre entorns virtualitzats, des de la consolidació de sistemes físics a sistemes virtuals per a organitzacions que comencen a virtualitzar els seus servidors, fins a la virtualització de les aplicacions de negoci crítiques o TIER1 i projectes de continuïtat de negoci.

End User Computing

Fins a dia d’avui les organitzacions no s' havien hagut d'enfrontar amb dues problemàtiques tan fonamentals de cara a la informàtica de l'usuari final: proporcionar accés segur a un empleat cada vegada més mòbil, i gestionar una gran diversitat de dades, aplicacions i dispositius que són necessaris per al negoci.

El futur de la informàtica empresarial va molt més enllà d'un desktop, una plataforma física o un determinat sistema operatiu. Les solucions de virtualització per a la informàtica de l'usuari final permeten a les organitzacions modernitzar el PC Windows tradicional i evolucionar cap a una gestió centrada en l'usuari que aprofita els serveis dissenyats per al cloud, a fi de proporcionar el contingut adequat, en el context adequat, d'una forma segura i basada en polítiques, de forma totalment evolutiva i compatible amb l'entorn existent i independent del dispositiu d'accés.

Ambit dóna suport i optimitza a tot l'entorn d'usuari final, incloent-hi les plataformes, els dispositius i l'experiència d'usuari final. Podem ajudar a millorar la productivitat i la satisfacció dels seus usuaris finals, assegurant que els empleats tinguin accés a les aplicacions i la informació que necessitin.

Sistemes informàtics

Els Sistemes d'Informació són una part fonamental del funcionament de l'empresa. Passant per diferents fases en el seu cicle de vida, des de la captura de requisits fins a la  implementació, el manteniment i la seva millora constant.

Recursos físics i lògics -com maquinari, impressores, monitors, tauletes i qualsevol altre aparell utilitzats- afegint  als sistemes operatius, dades i tota la seva informació, fan la visió global dels sistemes informàtics.

Aquesta visió ens permet proporcionar als nostres clients les combinacions més interessants per a desenvolupar els sistemes informàtics amb els millors fabricants del mercat actual.

Emmagatzematge Intel·ligent

Les companyies de totes les mides s'enfronten el repte d'administrar volums de dades cada vegada més grans i en continu creixement exponencial. Assegurar-nos de que estiguin disponibles i accessibles quan es necessitin, així com que estiguin protegides d'una manera segura i eficaç és un requisit molt exigent.

Els sistemes d'emmagatzematge ampliables, cobriran les necessitats presents i a més, asseguren el creixement de la infraestructura de manera controlada i sense la necessitat d'enderrocar la tecnologia ja adquirida, simplement afegint emmagatzematge a mesura que l'organització ho requereixi.

De qualsevol manera les tecnologies d'emmagatzematge s'han de combinar des de l'inici amb bones pràctiques d'ús, metodologia i disciplina. Això pot suposar un gran estalvi de costos en l'elecció de la solució i és quan veritablement apliquem la intel·ligència en tota la solució. Des d'Ambit, oferim l'assessorament i experiència en les principals solucions de mercat maquinari  programari per a transformar l'emmagatzematge tradicional.

Comunicacions

En les organitzacions actuals, les comunicacions són un element vital per a la operació diària del negoci. Disposar d'una adequada infraestructura lan / wan, permetent l'accés a qualsevol sistema des de qualsevol ubicació,  pot millorar substancialment el rendiment dels usuaris.

Aquesta visió ens permet proporcionar als nostres clients solucions d'última generació i la capacitat per desenvolupar sobre les xarxes tot tipus de projectes, donant resposta a necessitats concretes del negoci.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2018 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta