CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

Serveis Gestionats

Introducció

En els últims anys, les organitzacions han incrementat la demanda de recursos als departaments de TI de manera ostensible. Això fa necessari adoptar solucions tecnològiques de manera veloç, suposant una sobrecàrrega per al personal TI de la companyia, a més de dificultar les implantacions, desplegament i posterior administració o explotació dels sistemes sol · licitats.

En Ambit estem especialitzats en la gestió eficient dels recursos de TI, col · laborant amb els departaments TI dels nostres clients i, de forma conjunta, oferir el millor servei possible a la resta de l'organització.

Els Serveis són sempre personalitzats en base a les necessitats concretes i personalitzada de cada client, entenent una referència base comuna en el lliurament del servei fent servir bones pràctiques ITIL. A partir d'aquest punt Ambit adequa el servei a les necessitats canviants del negoci i lliura just el que necessita el client.

L'objectiu final és ocupar-nos de totes les complexitats i gestions que puguin derivar de la utilització dels sistemes d'informació i que no generen valor a la companyia, perquè el nostre client concentri tota la seva atenció en els procés TI específics del seu propi negoci.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2018 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta