CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

Atenció Usuari

Suport a usuaris

Som especialistes en implementar i gestionar serveis d'assistència a usuaris. Els nostres consultors tenen un ampli coneixement d'ITIL que ens ajuda a una concepció moderna de la gestió i l' atenció als usuaris.
Definim, conjuntament amb el client, una metodologia de treball a partir de la qual s'asseguri el registre, seguiment, solució i avaluació de sol · licituds i requeriments dels clients.

Analitzem de manera continuada el servei de suport als usuaris, i incorporem activitats que fomenten de manera sistemàtica la millora i reenginyeria en els processos i procediments de servei.

En Ambit mantenim una comunicació continua entre els nostres responsables del servei i els del client, amb l'objectiu d'adaptar a les necessitats del client.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2018 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta