CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

Sistemes

Administració de sistemes

La forma tradicional de gestió d'infraestructures és delegar en un proveïdor TI el disseny i la implemenatció de les solucions tecnològiques necessàries per al negoci. El problema i la necessitat apareixen una vegada implementades ja que el departament TI intern de la companyia necessita dur a terme millores constants, tasques d'administració, manteniment i resolució d'incidències, que demanen una major especialització i experiència.

Malauradament avui dia és complicat que un departament TI compti amb suficient personal  especialitzat en cadascuna de les solucions implantades. En conseqüència, el servei que es presta al negoci de la companyia sol ressentir-se.

Els Serveis d'administració de sistemes ajuden a moltes organitzacions a suplir aquestes mancances en l'administració de les tecnologies. Una combinació de cessió de tasques i responsabilitats envers el personal d'Ambit farà possible al departament TI focalitzar-se en el dia a dia al veritablement important, que és la gestió de les necessitats del seu negoci.

Explotació de sistemes

Un cop les organitzacions han culminat amb èxit l'adopció d'una tecnologia, entra en la rutina diària de mantenir aquesta solució. L'etapa d'explotació d'un sistema informàtic es correspon amb la del funcionament estable del sistema, totalment implantat i configurat, és a dir, si entrem en el compliment diari dels requeriments funcionals i finestres de servei per a les quals s'ha dissenyat.

El tipus d'escenari, els requeriments i objectius o les característiques tecnològiques, marcaran com es prioritzen els serveis, agrupant el conjunt d'activitats amb freqüència considerades repetitives i de poc valor per al departament TI d'una organització. Ambit dissenyarà el servei d'explotació de sistemes i proveirà dels recursos tècnics segons les necessitats del client.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2019 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta