CAT | ESP | ENG
Tu confia, nosaltres gestionem

Suport

Oficina Remota

Ambit disposa del seu propi centre de suport tecnològic per ajudar els seus clients a simplificar i optimitzar l'administració dels seus recursos tecnològics. L'objectiu principal del centre és oferir suport tècnic amb un ampli grup de professionals que atendrà les sol · licituds dels nostres clients.

Aquest Centre també coordina una altra sèrie de serveis com són els d'atenció a usuaris i donar resposta a consultes relatives a funcionament dels serveis o les aplicacions que aquests estiguin utilitzant. Això ens obre noves oportunitats en ampliar les capacitats i els serveis que ja oferíem en les àrees de serveis gestionats.

Gestió de personal tècnic

La gestió de personal tècnic per Ambit és l'àrea on guiem i integrem els processos de planificar, captar, organitzar i administrar tot el talent del personal informàtic, amb l'objectiu de crear un servei tecnològic que compleixi l'abast, i el nivell de serveis requerit dins dels límits de temps i costos definits. Tot això requereix liderar al personal, avaluar i regular contínuament les accions necessàries i suficients per a l'èxit del servei.

Ambit ofereix un  servei des del principi, incloent el procés de selecció de les vacants, amb perfils altament especialitzats, encarregant-se de forma ràpida i precisa d'atraure els millors candidats i triant el més adequat per a la prestació del servei.

El valor diferencial que proporciona Ambit es troba a aconseguir la implicació de tot el personal en favor d'un projecte. Amb objectius clarament definits ens encarreguem de convertir el personal tècnic en un equip de treball altament eficient i especialitzat.

Serveis Gestionats Sistemes Atenció Usuari Suport
AMBIT BARCELONA c/Rosselló i Porcel, 21
Edifici Meridian Planta 8
Barcelona 08016
Telf: 93 276 89 90
Fax: 93 276 92 81
Ambit Projectes · 2018 © · Política de cookies · Condicions d'ús · Privacitat a les xarxes · Clàusules legals · Reuniones de junta